Trafiksäkerhet för skolelever

Parlok medverkar till trafiksäkerhet av skolelever genom att donera trafiksäkerhetsböcker för eleverna i första klassen i Pargas.