Distriktförsäljningschef - Vi anställer

Dina uppgifter är:

  • Ansvara för Oy Parlok Ab:s försäljning och dess utveckling inom de nordiska länderna samt Storbritannien, Irland, Spanien och Portugal
  • Förstärka nuvarande kundrelationer samt vidareutveckla dessa
  • Aktivt leta efter nya kundkontakter för att skapa nya möjligheter och tillväxt
  • Delta i utvecklandet av nya produkter och lösningar som uppfyller våra kunders behov
  • Jobba tätt ihop med vår produktion och övriga avdelningar

 

Vi önskar att du har en erfarenhet och/eller utbildning som gör att du lätt kan kommunicera med både köpare och kollegor och att du har en naturlig social fallenhet för att skapa hållbara kundkontakter. Du bör vara beredd för att kunna resa inom jobbet, samt behärska väl engelska och de båda inhemska språken. Vi erbjuder dig en mångsidig och utmanande position, där du har möljigheter att utvecklas i din karriär med tillgång till nödvändiga resurser för att framgångsrikt lyckas. Du rapporterar till försäljningsdirektören.

 

För frågor gällande platsen kontakta Aivi Elo (040 307 5014 / 23.1.2019 kl. 10:00-12:00 och 28.1. kl. 14:00-16:00) hos VMP Varamiespalvelu, som assisterar i rekryteringen. Lämna in din ansökan med CV och löneanspråk helst på finska senast 31.1.2019 via www.vmp.fi.