• Julkaisut
  • Instagram-kilpailu 24.9.-31.10.2021

Julkaisut

24.09.2021

Instagram-kilpailu 24.9.-31.10.2021

Kilpailun järjestäjä

Oy Parlok Trading Ab

Osallistumisaika

Alkaa 24.09.2021 ja päättyy 31.10.2021.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistujan on täytettävä Instagramin yleiset käyttöehdot.

Kilpailuun voi osallistua kuvaamalla Haapasalo t-paita ja myymäläroikko, sekä jakamalla se Instagramiin tägeillä #parloktrading #villehaapasalo #koreitasiipii. Osallistuminen edellyttää, että osallistujan Instagram-tili on julkinen. Vain yksi henkilö voi osallistua kilpailuun per kuva. Jaetun kuvan täytyy olla itse kuvattu.

Kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on laillinen oikeus käyttää ja jakaa kuvaa, ja että hänellä on kaikilta kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä suostumus kilpailuun osallistumiseen. Osallistuja vastaa kuvien sisällön sopivuudesta. Kilpailun järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kaikkia kilpailussa tägillä #koreitasiipii jaettuja kuvia kilpailuun liittyvässä viestinnässään ja markkinoinnissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää kilpailun järjestäjälle edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut oikeudet, ja ettei kilpailuun osallistuva kuva loukkaa kolmansien tahojen immateriaali- tai muita oikeuksia.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet tai nimimerkit valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa.

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja kilpailuun osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin käyttöehtoja.

Osallistujan tulee tutustua kilpailun sääntöihin. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja kilpailun järjestäjän päätökset. Kilpailun järjestäjällä on oikeus kaikkiin kilpailuun koskeviin muutoksiin.

Palkinto
50 ensimmäistä osallistujaa voittaa Parlok-tuotepalkintoja. Kilpailun järjestäjä julkaisee Parlok-tuotepalkintonsa kilpailun aikana tai viimeistään viikolla 44 (vuosi 2021).

Myös myymälä josta on tehty eniten kilpailuun oikeuttavia kuvien jakoja, voittaa rahtivapauden seuraavaan toimitukseensa (toimituksesta sovittava myyjän kanssa erikseen).

Voitosta ilmoittaminen
Kilpailun voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailun järjestäjän toimesta. Kilpailun voittajille ilmoitetaan voitosta ja voiton vastaanottamista koskevista ohjeista joko voittaneen kuvan kommenttikentässä ja/tai Instagramin direct message–toiminnolla. Palkinnon voittajan tulee vahvistaa voittonsa vastaamalla viestiin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) päivän kuluessa voittajan valinnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta ja kilpailun järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja.

Kilpailun järjestäjän vastuu
Kilpailun järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Kilpailun järjestäjä ei myöskään ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Instagramiin.

Tietosuoja
Kilpailun järjestäjä ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan kilpailun toteuttamiseen ja voittajien yhteystietoja palkinnon toimittamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

 

Oy Parlok Trading Ab pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

Oy Parlok Ab is one of the leading manufacturers of mudguards and spray suppression systems for Commercial Vehicles and its products are sold throughout the world via the national distributors.

Jätä viesti


Tai ota yhteyttä