FI » Hyötyajoneuvot » Roiskeenesto

Roiskeenesto

Parlok Supra integroitu roiskeenestojärjestelmä vastaa direktiivien 91/226/EEC, 2010/19/EU ja määräyksen 109/2011/EU vaatimuksia. Nämä direktiivit ja määräykset koskevat tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmiä.

Parlok Supra roiskeenestojärjestelmä parantaa tieturvallisuutta vähentäen 80% renkaiden nostattamasta vesisumusta ja palauttaen sen tien pintaan. Supra-materiaali voidaan toimittaa sekä lokasuojaan integroituna että erillisenä jälkiasennettavaksi lokasuojaan. 

Parlok White Line® integroidun Supran tyyppihyväksyntänumero on e1*109/2011*109/2011*0018*00

Euroopan neuvoston direktiivit

Viittauksia EY:n neuvoston direktiiviin, annettu 27. maaliskuuta 1991 ja 9. maaliskuuta 2010, liittyen tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmää koskevan lainsäädännön lähentämisestä jäsenvaltioiden kesken (91/226 / ETY, 2010/19 / EU).

 
Mitkä ajoneuvot?

Kaikki vetoautot ja kiinteät ajoneuvot, joita voidaan käyttää tavaroiden kuljettamiseen, joiden suurin massa on yli 7,5 tonnia ja kaikki perävaunut, joiden suurin paino on yli 3,5 tonnia: on rakennettava ja / tai varustettava roiskeenestojärjestelmillä tai -laitteilla (poikkeuksena tietyt ajoneuvot, joiden osalta roiskeenesto ei ole mahdollinen tai mielekäs, "off-road" -ajoneuvot jne.).

Järjestelmä tai laite?

Roiskeenestojärjestelmä vähentää renkaiden nostattamaa vesisumua märällä tiellä. Roiskeenestojärjestelmä voi koostua lokasuojan osasta ja roiskeläppäosasta, joka on varustettu roiskeenestolaitteella.


Roiskeenestolaite on komponentti, joka muodostaa osan lokasuojasta ja / tai roiskeläpästä, ja se absorboi vesisumun energian.

Roiskeenestojärjestelmän mitat?

Lokasuojan ja läppäosan leveyden on katettava renkaan valmistajan määrittelemä renkaan koko leveys.

Lokasuojan etureunan on ulotuttava enintään 45 ° akselilinjan yläpuolelle ei-ohjaavien pyörien kanssa.

Ulkoreunan korkeuden on oltava vähintään 45 mm kaikissa pisteissä pyörän keskikohdan läpi kulkevan pystyviivan takana.

 

Roiskeenestolaite

Roiskeenestoärjestelmän takaosassa on roiskeenestolaite. Tämän materiaalin on peitettävä järjestelmän sisäpuoli korkeuteen, joka määräytyy pyörän keskeltä kulkevan suoran linjan avulla ja joka muodostaa vähintään 30 asteen vaakasuoran kulman. Roiskeeneston alareunan on oltava korkeintaan 200 mm, erikoistapauksissa 300 mm maasta.